Moto Kurye Kullanım Koşulları

Kullanıcı, web sitesini kullanmakla bu genel koşulları kabul etmiş olup, web sitesini, barındırılan hizmetleri ve içerikleri bunlara uygun olarak kullanmayı kabul etmektedir. Kullanıcı, web sitesinin, hizmetlerin ve içeriklerin kullanımının tamamen ve münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

Bu web sayfası (“Sayfa”), kayıtlı ofisi moto kurye İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, şehirler arası kurye markasının kurye şirketi mülkiyetindedir.


1. Bu koşulların değiştirilmesi

MOTO KURYE, bu Kullanım Koşullarında uygun gördüğü değişiklikleri önceden haber vermeksizin yapma hakkını saklı tutar ve kullanıcıları web sitesini her kullanmak istediklerinde bunları dikkatlice okumaya zorlar.

MOTO KURYE, bu Genel Koşullara veya kendileri için geçerli olan Özel Koşullara uymayan kullanıcıların Sayfaya ve/veya hizmetlere erişimini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin reddetme veya geri çekme hakkını saklı tutar.


2. Fikri mülkiyet ve/veya sınai mülkiyet

Bu Sayfanın ve içeriğinin (metinler, logolar, ikonlar, resimler, sesler, ses, video, yazılım …) tüm sınai ve fikri mülkiyet hakları MOTO KURYE veya uygun olduğu durumlarda üçüncü şahıslara aittir. Kullanıcı, yalnızca ve münhasıran kendi kişisel ve özel kullanımı için olduğu sürece tüm öğeleri görüntüleyebilir, yazdırabilir, kopyalayabilir ve bilgisayarının sabit diskinde veya başka herhangi bir fiziksel destek üzerinde saklayabilir ve bu nedenle kullanımı yasaktır. Ticari amaçlarla, dağıtımının yanı sıra değiştirilmesi, değiştirilmesi veya kaynak koda dönüştürülmesi.

Kullanıcılar, bu sayfa aracılığıyla erişilebilen bilgileri, mesajları, grafikleri, çizimleri, ses ve/veya görüntü dosyalarını, fotoğrafları, kayıtları, yazılımları ve genel olarak her türlü materyali (bundan böyle ” İçerikler”), duruma göre bu amaçla kullanıma sunulan veya Sayfada bu amaçla belirtilenler veya genel olarak bu amaçla İnternette alışılmış olarak kullanılanlar dışında araç veya prosedürler kullanma Sayfanın, hizmetlerin ve/veya İçeriklerin hasar görme veya devre dışı bırakılma riski taşımaması kaydıyla.

MOTO KURYE, taraflar arasında yazılı anlaşma olmadığı sürece, sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları veya Sayfa, hizmetler veya İçeriklerle ilgili diğer herhangi bir mülkiyet veya hak üzerinde herhangi bir açık veya zımni lisans veya kullanım yetkisi vermez.


3. İçeriklerin ve sağlanan bilgilerin yayılmasının yasaklanması

Kullanıcılar, İçeriği özenli, doğru ve yasalara uygun bir şekilde kullanmayı taahhüt eder ve özellikle aşağıdakilerden kaçınmayı taahhüt eder:

 1. İçeriği tamamen veya kısmen, Kanuna veya genel kabul görmüş adetlere aykırı amaçlar veya etkiler için kullanmak;
 2. İlgili hakların sahibinin yazılı iznine sahip olmadığınız veya yasal olarak izin verilmediği sürece İçeriği çoğaltmayın veya kopyalamayın, dağıtmayın, herhangi bir kamu iletişimi yoluyla halka erişime izin vermeyin, İçeriği dönüştürün veya değiştirin;
 3. MOTO KURYE veya sahiplerinin İçeriklere dahil edilmiş haklarını tanımlayan ” telif hakkı “nı ve diğer verileri ve ayrıca İçeriklerin içerebileceği teknik koruma cihazlarını, parmak izlerini veya herhangi bir bilgi mekanizmasını silmek, bunlardan kaçınmak veya manipüle etmek;
 4. İçeriği ve özellikle Sayfa veya hizmetler aracılığıyla elde edilen her türlü bilgiyi, amacı ne olursa olsun çok sayıda kişiye gönderilen reklam, herhangi bir amaçla iletişim, istenmeyen mesajlar göndermek ve ayrıca ticarileştirmekten kaçınmak veya söz konusu bilgileri herhangi bir şekilde ifşa etmek.
 5. Web sitesi aracılığıyla iletilen bilgilerin kaynağını gizleyin.
 6. Web sitesine yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmek.
 7. Virüsler, Truva atları, solucanlar veya amacı herhangi bir sisteme, web sitesine veya bilgiye zarar vermek, bunları durdurmak, kamulaştırmak veya bunlara müdahale etmek olan veya mülkiyet haklarını üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal eden diğer bilgisayar virüslerini içeren bilgileri tanıtmak veya web sitesine yüklemek
 8. Web sitesini veya MOTO KURYE sistemlerini veya hizmetlerini, bunların işlevini veya işleyişini olumsuz etkileyecek veya yetkili üçüncü kişilerin bunlara erişmesini engelleyecek şekilde kullanmak.

MOTO KURYE, yukarıdaki koşulların ihlalinin ve genel merkezinde sunulan içeriğin uygunsuz kullanımının peşine düşecek ve kanunen buna karşılık gelebilecek tüm hukuki ve cezai işlemleri yapacaktır.

Buna karşılık MOTO KURYE, web sitesindeki içeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılmasının veya ifşa edilmesinin geçerliliğini kabul etmeyecektir.


4. Bağlantıların , Bağlantıların, Köprülerin veya Köprülerin Tanıtımı

Kullanıcılar ve genel olarak, MOTO KURYE bu andan itibaren bunları reddetme hakkını saklı tutması koşuluyla, kendi web sayfaları ile Sayfa arasında bir MOTO KURYE bağlantı (bundan böyle “Köprü” olarak anılacaktır) oluşturmak isteyen kişiler, uymak zorundadır , asgari olarak, aşağıdaki koşullar:

 1. Köprü, yalnızca Sayfaya erişime izin verecek, ancak hiçbir şekilde yeniden üretemeyecektir;
 2. Sayfada tarayıcı veya sınır ortamı oluşturulmayacak ;
 3. Sayfa ve hizmetler hakkında hiçbir yanlış, yanlış veya yanlış beyan veya beyanda bulunulmayacak ve özellikle MOTO KURYE Moto kurye izin verdiği veya içerik veya hizmetleri herhangi bir şekilde denetlediği veya üstlendiği beyan veya ima edilmeyecektir. Moto kurye kurulduğu web sayfasında sunulan veya sunulan;
 4. Moto kurye kurulduğu web sayfasında, Moto kurye bir parçası olan işaretler dışında, MOTO KURYE ait marka, ticari unvan, kuruluş etiketi, kupür, logo, slogan veya diğer ayırt edici işaretler bulunamaz;
 5. Moto kurye kurulduğu web sayfası, ahlaka, genel kabul görmüş örf ve/veya kamu düzenine aykırı, hukuka aykırı bilgi veya içerik barındırmayacağı gibi, üçüncü kişilerin haklarına aykırı içerik de barındırmayacaktır. MOTO KURYE kurulması, hiçbir şekilde MOTO KURYE ile kurulduğu web sayfasının sahibi arasında herhangi bir ilişkinin var olduğu veya içeriğinin veya hizmetlerinin MOTO KURYE tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlamına gelmez.

5. Kişisel veriler

Avrupa ve eyalet mevzuatına uygun olarak, kişisel verilerin korunmasında, hizmet sözleşmesi sırasında sağlanan verilerin (Gönderen/Alıcı/lar) Sorumlu olarak Moto kurye Group ticaret şirketi hizmet sağlayıcısı (MOTO KURYE) tarafından işleneceğini bildiririz.

Veya uygun olduğunda, hizmetin sağlanması için sözleşme yaptığınız coğrafi sınırlamaya ait Moto kurye ile. Veriler, aynı kişilerin memnuniyeti için ve genel olarak Müşterilerin idari, muhasebe ve mali düzeyde yönetimi ve ayrıca hizmetlerimizin kalitesini ölçmek için pazar araştırmaları yapmak için işlenecektir. ürünler,

Veriler, hizmetlerin sağlanmasına yönelik sözleşmenin yürütülmesinde yasal bir dayanak olarak ve kaliteli bir hizmet sunmak için şirketin meşru menfaatine dayalı olarak ele alınacaktır.

Müşteri olarak verilerin saklanma süresi, yetkili kamu kurumunun (Vergi Dairesi, Mahkemeler veya Mahkemeler) talebi üzerine şirketin muhasebe ve mali bilgilerine sahip olmayı zorunlu kılan kişiye göre olacaktır.

Veriler, uygun olduğunda, tahsilat veya ödeme için ve ayrıca Vergi Dairesi, Mahkemeler veya Heyetlerin talebi üzerine bankacılık kuruluşlarına aktarılabilir veya iletilebilir.

Son olarak, verilerin, Moto kurye şirketlerinin taşımacılık sektörü ile ilgili olarak sunduğu ürün veya hizmetlerin promosyon veya reklam kampanyaları hakkında bilgi vermek için e-posta veya eşdeğer elektronik iletişim araçlarıyla gönderilmesi veya mesajlaşma için işlenebileceğini bildirmek. veya ilgili faaliyetler.

Bu tür ticari iletişimleri ALMAK İSTEMİYORSANIZ, gönderide etkinleştirilen basit ve ücretsiz prosedür yoluyla veya uygun olduğunda bize mail@motokuryem.com.tr adresine bir e-posta göndererek alındıya itiraz edebilirsiniz.


6. Garantilerin ve sorumluluğun hariç tutulması

MOTO KURYE, web’in, hizmetlerinin ve içeriklerinin sürekliliğini, kullanılabilirliğini ve kullanışlılığını garanti etmez. Bu nedenle kullanıcılar için doğabilecek her türlü olası zararlardan sorumlu değildir.

MOTO KURYE, başkalarının erişim ve kullanımına izin verilmeye devam edilse bile, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda web sitesini, bilgileri, hizmetleri ve içeriği kullanımınızı iptal edebilir veya askıya alabilir. MOTO KURYE, web sitesine, bilgilere ve/veya hizmetlere erişiminizin iptali veya askıya alınması konusunda size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmayacaktır.

MOTO KURYE, internet arızaları, bilgisayar arızaları, telekomünikasyon ekipmanı arızaları, diğer ekipman arızaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak doğal olaylardan, güçlerden veya kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan gecikmelerden veya performans başarısızlıklarından hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. elektrik kesintisi, grev, iş anlaşmazlıkları, ayaklanmalar, malzeme veya işçilik eksikliği, yangın, sel, fırtına, patlama, savaş veya benzeri sebepler.

MOTO KURYE tesadüfi, dolaylı veya diğer herhangi bir hasar için sorumluluk muafiyeti de vardır. Özellikle, kar kaybından, gizli bilgilerin veya başka türden kayıplardan, iş kesintisinden, kişilerin zarar görmesinden, mahremiyet kaybından, yükümlülüklerin ihlalinden, ihmalden, veri tabanlarında değişiklik yapılmasından veya bunların silinmesinden sorumlu olmayacaktır. maddi olsun ya da olmasın ya da başka herhangi bir türdeki diğer kayıplar için.

MOTO KURYE, kullanıcıların bilgisayar sisteminde veya burada saklanan elektronik belge veya dosyalarda virüs veya değişikliğe neden olabilecek diğer unsurların bulunmadığını garanti etmez.

MOTO KURYE, aşağıdakilerden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar için herhangi bir garanti veya sorumluluk üstlenmez:

 1. Bağlantı verilen sitelerin işleyişi, kullanılabilirliği, erişilebilirliği veya sürekliliği;
 2. Bağlantı verilen sitelerdeki hizmetlerin, bilgilerin, verilerin, dosyaların, ürünlerin ve her türlü mevcut materyalin bakımı;
 3. Bağlantı verilen sitelerde bulunan hizmet, bilgi, veri, dosya, ürün ve her türlü materyalin sağlanması veya iletilmesi;
 4. Bağlantı verilen sitelerde yer alan hizmetlerin, bilgilerin, verilerin, dosyaların, ürünlerin ve her türlü materyalin kalitesi, yasallığı, güvenilirliği ve kullanışlılığı, içeriklere ilişkin genel koşul 10.2’de belirtilen aynı koşullar ve aynı kapsamda sayfa aracılığıyla üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler.

Kullanıcıların web’i, hizmetleri ve içerikleri kullanımına ilişkin garantilerin ve sorumluluğun hariç tutulması: MOTO KURYE, kullanıcıların web’i, hizmetlerini ve içeriklerini bu Genel Koşulların ve Özel Uygulanabilir koşullar. Bu nedenle, kullanıcıların davranışlarından dolayı üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


7. Zarar sorumluluğu

Kullanıcılar, Genel Koşullardan ve uygun olduğu hallerde Özel Koşullardan veya Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali nedeniyle MOTO KURYE doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Sayfanın kullanımı. Herhangi bir amaç için yazılı olarak açıkça izin verilmeyen yanlış kullanım veya tamamen veya kısmen çoğaltmadan kaynaklananlar.


8. Sayfa ve hizmetlerin kullanımında gizlilik ve güvenlik

MOTO KURYE, Sayfanın ve hizmetlerin kullanımının gizliliğini ve güvenliğini garanti etmez ve özellikle, yetkisiz üçüncü şahısların, Kullanıcıların Siteyi kullanımın sınıfı, koşulları, özellikleri ve koşulları hakkında bilgi sahibi olamayacaklarını garanti etmez. Sayfa. ve hizmetlerin.

MOTO KURYE, kullanıcıların sayfa ve hizmetleri kullanma sınıfı, koşulları, özellikleri ve koşulları hakkında yetkisiz üçüncü şahısların sahip olabileceği bilgiden kaynaklanabilecek her türlü zarardan sorumlu değildir.


9. Süre ve fesih

Sayfa hizmetinin ve diğer hizmetlerin sağlanması ilke olarak belirsiz bir süreye sahiptir. Ancak MOTO KURYE, ilgili Özel Koşullarda bu konuda sağlanmış olabileceklere halel getirmeksizin.

Sayfa hizmetinin ve/veya hizmetlerden herhangi birinin sağlanmasını herhangi bir zamanda sona erdirme veya askıya alma yetkisine sahiptir. Makul bir şekilde mümkün olduğunda, MOTO KURYE, Sayfa hizmetinin ve diğer hizmetlerin sağlanmasının feshedildiğini veya askıya alındığını önceden bildirecektir.


10. Bu Genel Koşulların Kabulü

İşbu Genel Koşulların Kullanıcılar tarafından kabul edilmesi, burada yer alan hizmetlerden uygun olduğu durumlarda yararlanılabilmesi için gerekli ve zorunlu bir ön koşuldur. Kullanıcılar, kendi sorumlulukları altında, işbu Sayfaya İlişkin Genel Erişim ve Kullanım Koşullarını baştan sona okuduklarını, tamamen ve gönüllü olarak kabul ettiklerini beyan ederler.


11. Uygulanacak hukuk ve Mahkemelere ve Tribunallere sunulması

Bu Kullanım Koşulları İstanbul düzenlemelerine tabidir. Kullanıcı ve MOTO KURYE, kendi yargı yetkilerinden feragat ederek İstanbul, Türkiye şehrinin mahkemelerine başvurur.


İstanbul Moto Kurye

İstanbul moto kurye hizmetleri hem işletmeler hem de bireyler için İstanbul ve Türkiye çapında rakipsiz, özelleştirilmiş kurye ve paket nakliye çözümleri sunar.

Orta Mahalle, Soğanlık Kartal/ISTANBUL 34862

+90 505 977 99 99

iletisim@motokurye.org.tr

Hemen Ara Fiyat Al Whatsapp